Закрити 

Митний контроль


Заборонено ввіз (пересилання) в Україну:

 • транспортних засобів, що на момент ввозу були виготовлені 5 і більш років тому, для постійного користування на території України, з метою відчуження, розукомплектовування на запасні частини, крім вищевказаних випадків;
 • сильнодіючих, отруйних, радіоактивних, вибухових речовин, інших предметів, що можуть заподіяти шкоди здоров'ю або загрожувати життю населення і тваринного світу, або привести до зараження, руйнуванню навколишнього середовища;
 • друкованих матеріалів, кліше, негативів, знятих плівок, фотографічних знімків, кінострічок, відеозапису , копій магнітної інформації для ЕОМ, рукописів, платівок і інших звукозаписів, малюнків, інших друкованих і образотворчих матеріалів, що містять пропаганду ідей війни, расизму, расової дискримінації і геноциду й іншу, котра суперечить відповідним нормам Конституції України;
 • предметів (товарів), вивіз яких заборонений відповідно до законодавства України;
 • предметів (товарів), імпорт яких здійснюється з порушенням прав промисловості або інтелектуальної власності.
 • харчових продуктів без сертифіката відповідності, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях.

Заборонено вивіз за межі митної території України:

 • предметів (товарів), на які встановлюються державні дотації, крім предметів особистого користування;
 • дорогоцінних металів, дорогоцінних каменів і виробів з них , культурних цінностей з метою відчуження;
 • сильнодіючих, отруйних, радіоактивних, вибухових речовин, інших предметів, що можуть заподіяти шкоди здоров'ю або загрожувати життю населення і тваринного світу або привести до руйнування навколишнього середовища; анульованих цінних паперів.

Предмети (товари), що підлягають ветеринарному, екологічному, санітарному або фітосанітарному контролю, пропускаються після здійснення такого контролю відповідними службами.

Предмети, заборонені до транзиту через митну територію України:

 • зброя і боєприпаси усіх видів, військове спорядження;
 • літальні апарати, їхні частини , прилади і спорядження до них;
 • верстати і машини, призначені для виготовлення зброї, боєприпасів усіх видів і літальних апаратів, запасних частин до них;
 • наркотичні засоби;
 • радіоактивні предмети і речовини;
 • сильнодіючі, отруйні і вибухові речовини, інші предмети, що можуть заподіяти шкоди здоров'ю або загрожувати життю населення і тваринного світу або привести до руйнування навколишнього середовища;
 • предмети (товари), заборонені до ввозу в Україну відповідно до законодавства України.

Аудіо та відео матеріали

Порядок переміщення носіїв інформації регулюється наказом Державного митного комітету України від 22 серпня 1994 року за № 99/252. Цим наказом затверджена Інструкція "Про Порядок переміщення через державний кордон України текстових, аудіо - і аудіовізуальних матеріалів". Вона є основним міжвідомчим документом, що визначає загальний порядок переміщення через митний кордон друкованих видань, рукописів, науково - технічної продукції, оригіналів і копій особистих документів, аудіовізуальних матеріалів, кінофільмів і фото документів, державними установами , об'єднаннями громадян, підприємствами, організаціями усіх форм власності, а також громадянами України та іноземних держав.

Огляд інформації проводиться з метою запобігання переміщення через державний кордон:
 1. а) інформації, що охороняється законами України "Про державну таємницю", "Про інформацію", а також іншої інформації, що віднесена до державної таємниці на підставі рішення державних експертів з питань таємниць;
 2. б) матеріалів, що містять заклики до насильного перевороту або зміни державного і суспільного устрою, порушення територіальної цілісності, державного суверенітету і безпеки України, пропаганду війни, насильства і жорстокості, расовій, національній, релігійній винятковості або нетерпимості, підбурювання до здійснення кримінально караних дій;
 3. в) матеріалів, що містять опис способів виготовлення і застосування наркотиків і сильнодіючих отруйних речовин;
 4. г) продукції порнографічного і вульгарного змісту.

У тих випадках, коли на пред'явлених митниці носіях інформації знаходиться інформація, не призначена для загального поширення , вони повинні супроводжуватися додатковими дозволами.

Носії інформації громадяни повинні завчасно надавати для перевірки. При здачі на контроль носіїв інформації їхній власник заповнює два екземпляри митної декларації форми МД-4, у яких указує кількість і вид носіїв, свої паспортні дані , країну, до якої вони переміщаються, і заявляє, що на них відсутня заборонена інформація.

Щодо терміну перевірки, то вона залежить від кількості і типу носіїв інформації. Тому їх потрібно надавати митниці завчасно. Після перевірки носіїв інформації інспектор накладає на них митне забезпечення (пломби, печатки, тощо) і на декларації МД-4 указує результати контролю.

Один з екземплярів заповненої декларації надається власникові носіїв інформації разом з перевіреними носіями. Термін дії цієї декларації - один рік.

Багаж

Порядок митного оформлення несупроводжуваного багажу, що переміщається через митний кордон України


1. Загальні положення
Цей Порядок регламентує митне оформлення несупроводжуваного багажу, що належить громадянам України, іноземцям і особам без громадянства.
До несупроводжуваного багажу (далі - НСБ) відносяться предмети, що відправляються їх власником (або з його доручення іншою фізичною або юридичною особою) і перетинають митний кордон України окремо від власника.
2. Порядок митного оформлення при ввозі НСБ в Україну

 •  Факт відправлення НСБ через границю вказується в пасажирській митній декларації, що заповнюється власником у 2 екземплярах на прикордонній митниці при в'їзді в Україну.
 • Один екземпляр пасажирської митної декларації, засвідчений особистою номерною печаткою інспектори митниці, залишається у власника НСБ, а другий - в базі даних митниці.
 • При одержанні НСБ власник пред'являє митниці пасажирську митну декларацію, у якій заявлене про НСБ, предметах, валюті і цінностях, пропущених при в'їзді в Україну.
 •  У випадку одержання НСБ особою , що діє з доручення власника, ця особа пред'являє митниці пасажирську митну декларацію власника НСБ і відповідне нотаріально засвідчене доручення.
 • При нарахуванні ввізного мита й інших платежів за предмети, що входять у НСБ, враховується вартість товарів і інших предметів, що були завезені в Україну громадянином особисто з указівкою їхній у пасажирській митній декларації.

3. Порядок митного оформлення при вивозі НСБ за границю України

 •  Митне оформлення НСБ здійснюється в митниці по місцезнаходженню його власника (по місцю прописки).
 •  При відправленні НСБ за границі України його власник або інша особа , що діє по нотаріально засвідченому дорученню власника багажу, заповнює пасажирську митну декларацію в 3 екземплярах, у якій указує відомості про предмети, валюту і цінності в НСБ.
 •  Після оформлення НСБ перший екземпляр пасажирської митної декларації залишається у власника НСБ або особи , що діє з його доручення, другий - в базі даних митниці, третій - додається до товаросупроводжуючих документів на НСБ.

Тварини

Предмети (товари), при ввозі яких в Україну потрібні дозволи відповідних органів на ввіз:

 • собаки - ветеринарний сертифікат, а також міжнародний кінологічний сертифікат (паспорт), видані Кінологічним союзом України або його відділень;
 • живі тварини - ветеринарний сертифікат Державного комітету України по стандартизації, метрології і сертифікації;
 • предмети (товари), що підлягають ветеринарному, екологічному, санітарному або фітосанітарному контролю, пропускаються після здійснення такого контролю відповідними службами.