Закрити 
Про призначення на посаду Генерального директора

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КИЙ АВIА ГАРАНТ" прийняла рішення про призначення нового Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КИЙ АВIА ГАРАНТ"


Інформація емітента цінних паперів

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік.


О назначении на должность Главного бухгалтера

Генеральний директор емітента 14 березня 2013 року видав наказ про призначення на посаду Головного бухгалтера.


Загальні збори акціонерів про результати діяльності за 2015р.

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «КИЙ АВІА ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 30383799) місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, 7, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 12 квітня 2015 року о 10.00 годині за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, 2, у приміщенні конференц-залу ПрАТ «КИЙ АВІА».


Особлива інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.


Страховий випадок

Що таке страховий випадок? Що робити при настанні страхового випадку?